Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z usługi Szlaki, akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§1 Definicje

 1. Operator - W3media.pl s.c. z siedzibą w Krakowie przy al. Powstania Warszawskiego 15, NIP: 945-212-37-28, e-mail: kontakt@w3media.pl
 2. Aplikacja - aplikacje mobilne Szlaki dla systemów Android oraz iOS
 3. Serwis www - serwis www w domenie szlaki.app
 4. Usługa - Aplikacja, Serwis www oraz oprogramowanie na serwerach niezbędne do świadczenia usług
 5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca w jakikolwiek sposób z Usługi
 6. Konto - istniejący w bazie danych Usługi wpis potwierdzający fakt rejestracji Użytkownika, w tym również rejestracji za pośrednictwem Facebook, Apple i Google

§2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od rejestrujących się w Usłudze Użytkowników.
 3. Podczas rejestracji Konta w Usłudze wymagane są adres e-mail, imię i nazwisko, płeć oraz waga. Dane te są niezbędne do świadczenia usługi.
 4. Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie w Usłudze.
 5. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  • założenie Konta w Usłudze;
  • świadczenie przez Operatora w ramach Usługi usług drogą elektroniczną;
  • analizowania i zarządzania aktywnością Użytkownika w celem dostosowania usług i treści do indywidualnych preferencji;
  • prowadzenia działań marketingowych.
 6. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Operator nie sprzedaje i nie użycza powierzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom, firmom lub instytucjom bez zgody Użytkownika.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 9. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje Konto wraz ze zgromadzonymi danymi osobowymi za pomocą funkcji dostępnej po zalogowaniu w Aplikacji.

§3 Informacje o lokalizacji

 1. Aplikacja podczas nagrywania tras zapisuje dane o lokalizacji urządzenia.
 2. Dane lokalizacyjne mogą zostać wykorzystane anonimowo w celu analizy statystycznej przebytych tras oraz służyć do weryfikacji przebiegu szlaków turystycznych używanych w Usłudze.

§4 Polityka Cookies

 1. Usługa wykorzystuje Cookies (ciasteczka), niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, które są niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora.
 2. Cookie wykorzystywane są w Aplikacji do:
  • agregowania danych statystycznych o ruchu i działaniach Użytkowników (w szczególności przez usługę Google Analytics)
  • emisji i dostosowania reklam przez reklamodawców
  • integracji narzędzi i wtyczek społecznościowych usług zewnętrznych
 3. Część wykorzystywanych plików cookie ma charakter stały i nie są usuwane z urządzenia po zamknięciu Aplikacji lub po opuszczenia Serwisu www.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies w urządzeniu może wpłynąć na funkcjonowanie Usługi.

§5 Polityka Local Storage i IndexedDB

 1. Local Storage oraz IndexedDB to mechanizmy gromadzenia danych Usługi w pamięci urządzenia.
 2. Dane zapisywane w ramach Local Storage oraz IndexedDB mają charakter stały i nie są usuwane po zamknięciu Aplikacji lub po opuszczenia Serwisu www.
 3. Wyłączenie w urządzeniu obsługi Local Storage i IndexedDB może wpłynąć na funkcjonowanie Usługi.

§6 Polityka innych danych przekazywanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket

 1. Dane pozyskane z informacji transmitowanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket są wykorzystywane w celach technicznych, identyfikacyjnych, statystycznych i analitycznych. Mowa tutaj o danych takich jak:
  • adres IP
  • wywołany adres internetowy (URL)
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu
  • przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
  • wersja aplikacji, nazwa i model urządzenia, system operacyjny oraz język interfejsu
  • innych standardowych informacji transmitowanych protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket
 2. Adres IP jest to numer identyfikacyjny komputera w sieci, służący do prawidłowej komunikacji między urządzeniami.
 3. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 4. Dane transmitowane protokołem HTTP/HTTPS/WebSocket wymienione w pkt. 1 są również przekazywane podczas komunikacji z usługami zewnętrznymi z których korzysta Aplikacja, w szczególności z usługami statystycznymi, reklamowymi i społecznościowymi.

§7 Biblioteki zewnętrzne

 1. Usługa korzysta z Google Analytics oraz Firebase do anonimowych statystyk korzystania z Aplikacji oraz Serwisu www. Polityka prywatności Google obowiązuje również Użytkownika.
 2. Aplikacja wykorzystuje bibliotekę Facebook SDK w celu integracji logowania za pomocą serwisu Facebook.
 3. Aplikacja wykorzystuje Authentication Services w celu integracji logowania za pomocą konta Apple.
 4. Aplikacja wykorzystuje Google Cloud Platform API w celu integracji logowania za pomocą konta Google.